Künye

Künye

Kurucu Genel Yayın Yönetmeni

Serdar DÜLGER

Yazı İşleri Müdürü

Samet DÜLGER

Editörler

Serdar DÜLGER

Samet DÜLGER

Katkıda Bulunanlar
Uzm. Eda Demir DÜLGER

Reklam

reklam@birbaykus.com

Şikayer ve Öneri

mail@birbaykus.com